Príspevok na rekreáciu – nový zákon ti ušetrí 275 eur

Počul si už o príspevku na rekreáciu? Od 01. januára 2019 je zamestnávateľ povinný prispievať zamestnancom na rekreačné pobyty na Slovensku, a to vo výške 55%. Má to však niekoľko háčikov:

Ktorý zamestnávateľ je povinný poskytovať príspevok?

 • Zamestnávateľ, ktorý mal v predchádzajúcom kalendárnom roku 50 a viac zamestnancov

V praxi to znamená, že ak mal tvoj zamestnávateľ v minulom kalendárnom roku 45 zamestnancov a tento rok 50, NIE JE povinný poskytovať príspevok na rekreáciu. Ak je však situácia opačná (mal 50 a tento rok už len 45 zamestnancov), je povinný poskytovať príspevok.

 • Pre zamestnávateľa, ktorý mal v predchádzajúcom kalendárnom roku 49 a menej zamestnancov je poskytovanie príspevku dobrovoľné

Ktorý zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu?

 • Zamestnanec, ktorý ku dňu začatia rekreácie má pracovný pomer u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov
 • Zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy
 • Štátni zamestnanci (štátnozamestnanecký pomer), policajti, hasiči, vojaci a colníci.

Ak si teda nastúpil do svojho súčasného zamestnania 01.02.2017, nemáš nárok na uplatnenie príspevku za január 2019 – nepracuješ ešte dva roky.

V jednom kalendárnom roku môžeš požiadať o príspevok len u jedného zamestnávateľa.

Aká je skutočná výška príspevku?

 • Zamestnávateľ je povinný prispievať v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok (pre zamestnanca na “plný úväzok”)
 • Zamestnancovi pracujúcemu na kratší pracovný čas sa suma zníži v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času – čiže napr. na “polovičný úväzok” najviac v sume 137,5 eur

Na čo všetko sa príspevok vzťahuje?

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky

 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky

 •  ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 •  organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

Takže na príspevok máš nárok na pobyt na Slovensku, ktorý trval najmenej dve noci. Zároveň môže byť v cene zahrnutá strava, prípadne iné služby, ak ich ubytovacie zariadenie ponúka – príkladom sú víkendové pobyty zo zľavových portálov a pod.

Príspevok platí pre celú rodinu

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.”

Čiže ak si slobodný, žiješ s rodičmi a vezmeš ich na víkendový pobyt do Tatier kde všetci traja zaplatíte 500 eur, zamestnávateľ je povinný prispieť aj im a vrátiť ti 55% nákladov.

Spôsob preplácania

 • Rekreačným poukazom v podobe elektronickej karty

V prípade poukazov ti zamestnávateľ vydá kartu, ktorú budeš môcť použiť v zariadeniach, ktoré budú mať zmluvu s vydavateľom týchto kariet.

 • V peňažnej forme

V tomto prípade si všetky náklady najprv hradíš sám a  účtovné doklady (čiže faktúra vystavená zariadením s tvojim menom, dĺžkou pobytu a cenou) musíš odovzdať najneskôr do 30 dní od skončenia pobytu. Zamestnávateľ ti príspevok pošle v nasledujúcej výplate.

Príspevok na rekreáciu nemusíte využiť na jeden pobyt. Môžeš si ho rozdeliť na viac pobytov, faktúry sa behom roka spočítajú a z nich ti bude preplatených maximálne 275 eur.

Oslobodené od daní

Príspevok na rekreáciu od tvojho zamestnávateľa máš oslobodený od daní z príjmov a teda ho dostaneš v “čistom”.

A čo SZČO?

Fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vykonávajú túto činnosť nepretržite najmenej dva roky si budú môcť uplatniť výdavky na rekreáciu do svojich daňových výdavkov.

Samozrejme, ak im nebol poskytnutý príspevok v pozícii zamestnanca.

Viem, veľa formálnych viet. Ale priznám sa, že ma email o tomto príspevku prekvapil.

A čo ty, vedel si o tomto novom zákone?

Zdieľaj kamošom i rodine! Tento rok bude celé Slovensko vypredané 😀

 

0Shares
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *